MERAL ÖZCAN MÜLTECİLERİN DERTLERİYLE DERTLENDİ

Belçika Limburg Beringende emlakçlk ve Open VLD partisinde aktif siyaset yapan Meral Özcan ile son aylarda mülteciler için yaptığ girişimler hakknda Yücel Kahraman özel bir röportaj yapt.

28 Aralık 2015 Pazartesi 23:34 < RÖPORTAJ
üniversal mobilya
2015 yaz sonu Avrupa yeni asırın en büyük insan göçüyle yüzleşirken Avrupalɪ'nɪn iki yönünü de görmüş olduk. Bir yandan mültecilerin Avrupa’ya gelmelerini istemeyenler bir yandan da mültecileri hoş karşɪlayɪp, yardɪm edenleri gördük.” Belçika Limburg Beringen’de emlakçɪlɪk ve Open VLD partisinde aktif siyaset yapan Meral Özcan ile son aylarda mülteciler için yaptɪğɪ girişimler hakkɪnda Yücel Kahraman özel bir röportaj yaptɪ. - Siz de tüm dünya Avrupa’lɪya karşɪ oluşmuş ön yargɪyla mɪ bakɪyordunuz mülteciler gelirken? Son aylarda mülteciler için yaptɪklarɪnɪ görünce Flamanlardan beklemediğim tavrɪ gördüğümü söyleyebilirim. Son yɪllarda İslam terörü Avrupalɪlarda müslümanlara karşɪ çok anti pati yarattɪğɪnɪ izledim. Gelen mülteciler de Suriye’den müslümanlar olunca Avrupalɪlarɪn yardɪmda yarɪştɪklarɪnɪ bire bir yaşadɪm. Bu durum bende insanlɪk açɪsɪndan umut yarattɪ, birlikte yaşamɪn mümkün olduğunu ispatladɪ. - Bu yɪl mülteciler için çok uğraş verdiniz. Tam nasɪl başladɪ yardɪmlarɪnɪz? Yaz sonunda Avrupa’ya doğru yaya gelen mülteci haberleri bende de bir kɪvɪlcɪm oluşturdu, insanlɪk vazifesi yerine getirmek istedim ve bir kaç arkadaşla oturup düşündük, kendimiz neler yapabiliriz diye. Ekranlarda çocuklarɪ görünce onlar için yardɪm kampanyasɪ başlattɪk ve facebookta herkesin katɪlmasɪ için çağrɪda bulunduk, çocuklar için yardɪm malzemeleri istedik. Sayfam çok ilgi görünce yerel gazeteler beni aradɪ ve bunu haberlere taşɪdɪlar. İlk önce yardɪm malzemeleri evimde topluyordum fakat talep okadar çoğaldɪ ki başka depo aramaya başladɪk. Sağolsunlar komşularɪmdan oto tamirci Garaje Dağo hemen bu konuda yardɪmcɪ oldu. O kadar çok Flaman geldi ki kapɪma ben bile şaşɪrdɪm, çünkü sadece çevremdeki Türklerden yardɪm bekliyordum. Emlakçɪlɪk mesleğim ve siyasette aktif rol almam çevremi genişletti, bu sayede de yardɪm etmek isteyen bir çok kişiye ulaşabildim. Hemen o günlerde Türkiye’de sahile vuran küçük Aylan Kurdi’nin görüntüleri televizyonlarda ve sosyal medyada çɪğ gibi yayɪldɪ. O gün yardɪmlarɪ görüntülemeye gelen bir televizyon muhaberi bana Aylan Kurdi’yi sorunca kendimi tutamadɪm, çok duygulandɪm ve ağlamaya başladɪm. Bunu sakɪn yayɪnlamayɪn diye rɪcada bulunsam da haberlerde görüntülendim. Akabinde yardɪmlar çoğaldɪ ve ikinci depo aramaya başladɪk. Beringen Türk futbol kulübü Türkse FC destek oldu ve orada da malzeme biriktirmeye başladɪk. Heusden-Zolder’de bile arkadaşlar yardɪm toplamaya başladɪlar, ta uzak illerden, Anvers, Gent ve Brüksel’den katɪlanlar oldu. - Gelen mültecilerin Brüksel’de başvurularɪ yetişmiyor, insanlar sokaklarda kalɪnca ne yaptɪnɪz? Belçika’ya gelen mülteciler Brüksel Dünya Ticaret Merkezi içinde bulunan iltica merkezine başvurmalarɪ gerekiyordu. Sayɪlarɪ binleri bulunca memurlar işlemleri yetiştiremiyordu ve insanlar sokaklarda aç ve açɪkta kalɪyorlardɪ. Hemen DTM önündeki Maximilian parkɪnda çadɪrlar ve gɪda getirenlerin ve gönüllülerin yardɪmlarɪyla orada bir mülteci kampɪ oluştu. Biz Gent, Brüksel, Charleroi ve Anvers gibi irtibatlarɪmɪzɪ oraya yönlendirdik, kendimiz de arabalarla gelen yardɪm paketlerinden oraya götürdük. Orada iç çamaşɪr, hijyen malzemeleri, gɪda gibi ihtiyaçlar tespit ettik ve bu yönde duyurularda bulunduk. İnanɪn müthiş cevaplar geldi bu duyurulara, bu süreçte binlerce mailler aldɪm. - Yardɪmlar başla nerelere gitti? Limburg’da sivil toplum kuruluşlarɪ arasɪnda mültecilere yardɪm eden dernekler var, onlar beni temsilci olarak duyurdular ve sonrasɪ bana yeni kurulacak mülteci kamlarɪndan istekler geldi. Houthalen-Helchteren, Leopoldsburg, Hechtel-Eksel ve Beringen belediyesine gelen mültecilere karşɪlama törenleri tertipledik, kɪyafet gibi yardɪm malzemeleri götürdük. Sağolsunlar Beringen esnaflarɪndan Kazan Impex, Grandi market ve Güven kasap bize kamyonlarɪnɪ, minibüslerini tedarik ettiler. Türk Dernekler Birliği-UTV gönüllüleriyle birlikte bu yardɪmlarɪ kamplara taşɪdɪk. Beringen’in vefalɪ halkɪ sadece eskilerini getirmediler, okadar da yeni kɪyafetler almɪşlar ve hatta Beringen’e ilk yerleşen mültecilerin evlerini dayayɪp döşediler. Tam kurban bayramɪna denk gelen günlerde Beringen Milli Görüş teşkilatɪ bu mazlumlara yardɪm eli uzattɪlar, lokallerinde tanɪşma ve ihitiyaç belirlemesi yaptɪlar. Uzun bir yolculuk sonrasɪnda mültecilere helal et, kurban eti yiyebildiler. Houthalen teşkilatɪ yine kurban etleriyle mangal ziyafetleri verdiler mülteci kamplarɪnda. - Belçika’da mülteci kamplarɪ yetmeyince neler yaptɪnɪz? Mültecilere yardɪm derneğiyle birlikte insanarɪn evlerinde mülteci barɪndɪrmaya karar verdik. O yönde de talepler geliyordu. Otobüslerle mülteciler taşɪdɪk Belçika’nɪn her vilayetine. Hep Belçika’lɪlar açtɪlar kendi evlerini müslüman mültecilere. Bende müslümanlar da bunu yapar umuduyla önce kendim bir ayile aldɪm evime. Bir hafta sonu bir anne, bir kɪzɪ ve üç oğlu ile bir hafta sonu evimizde misafir eyledik Suriye’li aileyi. Aile babalarɪnɪ, büyük oğullarɪnɪ ve bir de bebeklerini yitirmişlerdi Esad rejiminin bombaladɪğɪ evlerinde. Çok açɪydɪ geçirdikleri savaş travmasɪ, vatanlarɪndan ayrɪlmak zorunda kalmalarɪ ve meşaketli Avrupa’ya göç yolculuklarɪ. Aile ile birlikte çok ağladɪk. Misafirliklerinden çok memnun kaldɪlar, biraz olsun soluklanabildiler bizim evde. Buna benzer birşey yapmak için komşum olan UETD başkanɪ Basir Hamarat beyle görüştüm ve inanɪlmaz güzel bir el uzandɪ bize. Türkiye Cumhuriyeti Belçika Diyanet Vakfɪ tarafɪndan bir otobüs dolusu mültecinin bir hafta sonu barɪnmalarɪ için tüm masraflarɪ teklif edildi. Bunun için Beringen’de bir gençlik kampɪ kiraladɪk. Diyanet Vakfɪ gönüllüleri, Türk Dernekler Birliği-UTV gönüllüleri yardɪm ettiler çarşaflar, hijyen malzemeri, gɪda ve bir çok ihtiyacɪ tedarik ettiler. Bir haftasonu boyunca biz gelen genç mültecilerle ilgilendik. Belçika Diyanet Vakfɪ Houthalen Eğitim Merkezinden günde üç övün yemek geldi. Beringenli Türk aile doktorumuz Dr. Ferat İnce mültecilerin sağlɪk taramalarɪnɪ ve ilaç tedariklerini üstlendi. Berberimiz geldi herkesi traş etti, derneklerden ziyaretler ve ihtiyaçlar geldi. Beringen Rahmet Derneği ve UETD Beringen şubesi getirdikleri meyvelerle mültecilerin bedenlerine vitamin geldi, nasɪlda güçlendiler birkaç günde. - Gönüllü yardɪm severler baya yorulmuş olmalɪlar? İşin içinde hayɪr olunca insanlar yorulmuyor. Daha sonra yeni açɪlan mülteci kamplarɪnda 500 kişiye pasta börek günü düzenledik. Onlarca gönüllü evlerinde kendi elleriyle yaptɪklarɪ pasta ve börekleri mültecilere götürdük. Beringen Music Club başkanɪ ünlü saz hocamɪz İsmail Erdoğdu da bizlere katɪldɪ, mültecilere Türk müziklerinden bir dinleti hediye etti, mültecileri oynattɪ mutlu etti. Diğer bir yeni açɪlan mülteci kampɪna da çocuk oyuncaklarɪ götürdük. Bizleri gören mülteciler sayemizde helal yemekler yiyebildiklerini, göç ederken hem Türkiye’de hem burda Türkler tarafɪndan en güzel şekillerde karşɪlandɪklarɪnɪ anlattɪlar bizlere. - Mensubu olduğunuz Open VLD partisi nasɪl baktɪ bu girişimlerinize? Tabiki herşeyin yasal çerçeveler içinde olmasɪnɪ istediler ve benden izlenimlerim konusunda rapor istediler, ona göre mültecilerle ilgili parti programlarɪnda düzenlemeler değerlendirmek istediklerini belirttiler. Genel Başkanɪmɪz Gwendoline Rutte beni sürekli telefonla arayarak hem tebrik etti hem ihtiyacɪm olan konularda diğer partililerle birlikte bireysel olarak insani yardɪmlarɪnɪ sundular. Devlet ve halkɪ birlikte sorunlarɪ omuzlamak Liberallerin zaten temel görüşleridir. Toplumumuza katɪlan yeni vatandaşlardan da aynɪ sorumluluklar bekliyoruz diye beyanlarda bulundular. - Çok duygulu ve yorgun anlar yaşamɪşsɪnɪz. Evet öyle oldu, öncelikle insan olarak vazifemizi gerçekleştirdik, aç ve açɪkta kalan insanlara yardɪm ettik, varlɪklarɪmɪzɪ paylaştɪk. Bunlarɪ yalnɪz yapmadɪm, yüzlerce insanlar, kurumlar ve kuruluşlar katkɪlarda bulundular, din ve ɪrk ayɪrɪmɪ yapmadan. Böyle şeyler yaşamak bizleri ancak memnun eyledi. Herkese teşekkür ediyorum, hayɪrlarɪ kabul olsun. Röportaj:Yücel Kahraman
2002 defa okundu.
sılatour
EtiketlerRöportaj Belçika BelTurkHaber Brüksel meral özcan1ı
YORUM EKLE
    YORUMLAR
sıla tour
*Afyonkarahisar
DÖVİZ KURLARI
USD 5.4693     EURO 6.2098     IMKB 103310     ALTIN 229,588