SılaTour 970x90
SılaTour
Tekin Deniz

Tekin Deniz

Mail: deniztekin28@hotmail.com

Farklıyız, onlar gibi değiliz çünkü...

Notre Dame Katedrali'nin yanmasıyla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım var. Şam Emevi Cami'nin harab olmuş halini gösteren resmi "Batı burada ve diğer İslam medeniyeti eserlerinde aynı hassasiyeti göstermedi ki!" diye eleştirerek paylaşıyorlar. Haklı tarafları yok değil ama bazı taşlar eksik.
Hamaset adına bilerek yada bilmeyerek yapılanlar, söylenenler sadece bize değil, bağlı bulunduğumuz medeniyet kodlarımıza zarar veriyor.
Şurası bir gerçek ki, batı ve abd, İslam ve müslümanlar hakkında iki yüzlülüğünü binlerce kez dünyaya kanıtladı. Sadece tarihi eserlerde değil, milyonlarca insanın kan ve gözyaşı çekerek katledilmeleri üzerinde de buna şahid olduk, olmaya da devam ediyoruz.
Onlarla aynı zihniyeti taşımıyoruz. Adalet, merhamet, vicdan ve hakkaniyet ölçülerimiz farklı bizim. Müslümanlar olarak aynı bakış açısına sahip değiliz. Haçlı seferleri ile ile gittikleri yerleri yakıp yıkan, talan eden zihniyetle, fetih ruhuyla gittikleri yerlere adalet, barış ve huzur götürmeye çalışanlar aynı olabilir mi? Zalimin zulmünü engellemek için ecdadımızın gayretlerini, fedakarlıklarını nasıl unutabiliriz? Müslümanlar olarak bizi biz yapan ölçülerimizden vazgeçemeyiz. Yoksa onlardan ne farkımız kalır...
Şunu da unutmamak gerekir ki, batıyı eleştirirken herkesi aynı kefeye koyarak değerlendirmek ne kadar doğru?
Batı medeniyeti içerisinde de zulme karşı çıkan, vicdan sahibi, adalet ölçüsüne riayet edenlerin sayısı az değil. Avrupa'nın bir çok yerinde müslümanların ibadet ettiği camileri korumak için insan zincirleri oluşturan insanları unutmamak lazım. Yeni Zelanda'da yaşanan cami katliamı sonrası, Yeni Zelanda halkının desteğini nasıl küçümseyebiliriz ki?
Biz asıl kendimize bakmalıyız. Eksikliklerimizden dolayı çektiğimiz sıkıntılar ve bize reva görülen haksızlıklar zihni bulanıklığa sebep olmamalı. “Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.” der Kur'an..
Bugün İslam coğrafyalarında müslümanlara karşı nefret, kötülük, düşmanlık besleyip kin kusanların yaptıkları, onların güçlü olduğundan değil, bizim dağınıklığımızdan, islam'la bağımızın zayıflığından, kardeşliğimizin kopukluğundan. Eğer gücünüz yoksa herkesin şamar oğlanı olursunuz.
Kendi medeniyetini seven, İslami değerleri benimsemiş bir müslüman olarak şunu ifade ediyorum: her şeye rağmen yıkan değil yapan olacağız. Çünkü ders aldığımız o en kıymetli öğretmenin talebeleriyiz biz. Taif'te taşlanmış, en ağır eziyetleri görmüş Peygamberin (SAV) o zalim insanlara bile "Ya Rabbi, onlar bilmiyorlar." diyebilme hassasiyetinin sırrını kavrayan, şartlar ne olursa olsun hakkı anlatma vazifesini taşıyanlardan olacağız.
Zulmedenlere bile, zulümlerini durdurup, adaleti götürmekle yükümlüyüz çünkü.
Müslüman olarak gücümüz nisbetinde Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma şuurunu taşımalıyız çünkü.
Farklıyız, onlar gibi değiliz çünkü.
Mahallemizde bulunan bir kilisede yangın çıksa söndürmeye gidenlerin arasında bulunanlardan biri olmalıyım...

"İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak (hayırdan ve olgunluktan) büyük payı olanlar kavuşturulur." Fussilet .34-35)

Tekin Deniz, Brüksel 16/04/2019
 

Yorum Yazın