SılaTour 970x90
SılaTour
Ömer Koşar

Ömer Koşar

Mail: kosaromer@gmail.com

Türk Dünyası Meselemiz

Türk Dünyası dediğimiz coğrafya ve bu coğrafyadaki ülkeler özellikle son iki yüzyıllık tarihsel sürecin,sosyolojik kopuşun ve ipek yolu üzerindeki ayak izlerinin eskimesinin de etkisi ile kendi arasında çok ciddi mental farklılıklara savruldu.
Sovyet döneminin mevcut farklılaşmada çok ciddi etkisi oldu zira Ruslar bir yandan bölge Türklerini olabildiğince Ruslaştırma çabası içerisine girdikleri gibi diğer yandan da her bir Türk ülkesine farklı milli tarih tezi üreterek Türk boylarını deyim yerindeyse farklı milletler hâline getirmeye çalıştı ve büyük oranda da başarılı oldu.
Konu çok teferruatlı ve üzerinde günlerce konuşacak kadar derin ancak en sonda söylenilecek olanı en başta söylemek gerekirse Türk cumhuriyetlerinin iktisadi,sosyal ve kültürel birlikteliğinin sağlanılmasına yönelik izlenilecek yolda kısa,orta ve uzun vadeli planlar geliştirerken her Türk devleti için farklı taktiksel yöntemler geliştirip uygulamak elzemdir.
Her Türk ülkesinin kendine özgü değişip gelişen zihniyet farklılıklarından dolayı Bakü'de izlenilecek yöntemi Almatı'da uygulamaya kalkarsanız kaş yapayım derken göz çıkarırsınız.Farklı Türk boylarının iş birliğinin sağlanılması noktasında sahaya çıkmadan evvel devlet mekanizması dersine mutlaka her ülke için ayrı ayrı çalışmalı, ayrı ayrı yol haritası belirlenmeli sürecin ilerlemesinde özellikle Azerbaycan Türkleri kaynaştırıcı görev üstlenmeli ama ASLA VE ASLA bu işler hiç bir cemaat ve tarikat tabelası üzerinden yapılmamalıdır.

Yorum Yazın